Søknad om forskningsmidler fra UH-nett Vest 2019

NB! Javascript må være aktivert for at skjema skal være funksjonelt!

Skriv gjerne søknadstekstene i et vanlig dokument først, og lim inn derfra og inn i dette skjema. Husk å laste opp vedlegg som PDF-filer! Trykk på «Send inn søknad» når du er ferdig.

Du kan — fram til fristen — søke i nytt, tomt skjema med samme prosjekttittel dersom du vil endre i etterkant. Det er siste versjon som benyttes.

Søknadsfrist: 15.10.2019. Utlysningstekst finner du her.

Prosjekt-tittel:

Tittel på prosjekt det søkes om midler til:

Kort beskrivelse av prosjektet:

Maks. én halv A4-side

Hovedsøker:

Hovedsøkers tittel og navn:

Hovedsøkers institusjon:

E-post:

Telefon:

Andre deltakere:

Annen deltakers tittel og navn:

Annen deltakers institusjon:

Søknadssum:

Beløp i norske kroner:

Prosjektbeskrivelse og leveranser:

Legg ved, ved å laste opp:

Dersom det søkes midler for prosjekter som også fikk midler i 2016 og 2017, må følgende vedlegges:

Klikk på knapp for å laste opp PDF-vedlegg.