HVL-logoHVL-logo

Oppmøteregistrering

Oppmøteregistrering

Nye studentar ved HVL må gjennomføre oppmøteregistrering. Sjølv om du på førehand har takka ja til studieplassen, treng me denne ekstra stadfestinga frå deg ved studiestart.

Du vil få ei påminning på SMS når oppmøteregistreringa opnar. Her vil du og få opplyst om kva fristen er for å registrere seg (vanlegvis same dag) og ein «oppmøtekode» du treng for å gjennomføre registreringa. Oppmøteregistreringa er obligatorisk og du kan miste studieplassen din dersom du ikkje gjennomfører denne.

For å gjennomføre oppmøteregistrering gjer du følgjande i skjemaet nedst på sida:

  1. Skriv inn e-postadressa du brukte då du søkte om opptak. NB! Ingen andre e-postadresser enn denne vil fungere. Har du allereie fått studentepost hjå oss, kan du ikkje bruke den adressa.
  2. Skriv inn oppmøtekoden du har fått opplyst.
  3. Trykk «Send»!
    Du vil no få tilsendt ein e-post med ei lenke. Dersom e-posten ikkje kjem innan fem minutt bør du sjekke søppelpost/spamfilter.
  4. For å fullføre registreringa må du klikke på lenka i e-posten. Dersom alt er i orden vil du få ei kvittering på den nye nettsida som opnar seg når du følgjer lenka.

Dersom du får problem med registreringa eller av ein eller anna grunn vert hindra frå å gjennomføre denne, må du ta kontakt med opptak@hvl.no snarast og innan fristen for oppmøteregistrering går ut.

Meir informasjon om studiestart finn du på www.hvl.no/studiestart.

(Den e-postadressa du brukte då du søkte om opptak).