Påmelding

Påmeldingsskjema for 'Påmelding til Bli kjent-kveld med Makerspace og HVL Skape' er ikke lenger tilgjengelig, fordi frist for påmelding er gått ut eller fordi det er fullt.
Kontakt evt. Svein.Gunnar.Sjotun@hvl.no!