In English

Påmelding

  • Aktivitet: Påmelding ASKI fagkonferanse torsdag 28.september 2023: Hvordan lykkes med å få flere ut i arbeid?
  • Påmeldingsfrist: 26.09.2023
  • Kontaktperson: alf.aronsen@hvl.no
  • Stad: Haugesund
Påmeldingsskjema:
Deltakarnamn*:
Deltakar si e-postadresse:

Skriv rett adresse! Blir halden skjult.

Anna info*:

Kontrollspørsmål:
Svar med talverdi, null pluss null er:
Merk: Det som blir sendt inn her blir lagra i opp til tre månader etter dato for aktiviteten og kan nyttast av kontaktperson til utsending av meldingar i tilknytning til den.

* = Kan bli synleg for alle, òg søkemotorar som t.d. Google.