In English

Påmelding

  • Aktivitet: Webinar om forskning på musikkfaget i grunnskolelærerutdanningen
  • Påmeldingsfrist: 13.09.2021
  • Kontaktperson: Lars.Smith@hvl.no
  • Stad: Zoom
Påmeldingsskjema:
Deltakarnamn*:
Deltakar si e-postadresse:

Skriv rett adresse! Blir halden skjult.

Anna info*:

Tittel; (student, professor, musikklærer osv):

Institusjonstilknytning:

Kontrollspørsmål:
Svar med talverdi, to pluss null er:
Merk: Det som blir sendt inn her blir lagra i opp til tre månader etter dato for aktiviteten og kan nyttast av kontaktperson til utsending av meldingar i tilknytning til den.

* = Kan bli synleg for alle, òg søkemotorar som t.d. Google.