HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Elektriske motordrifter (MET205)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Etter gjennomført emne skal kandidaten kunne:

  • beherske matematikkmodell og kontroll algoritme av DC motor, asynkronmotor og permanent magnet motor.
  • dimensjonere kraftomformer og motor for motordriftssystem.
  • vite hvordan å bygge opp motordrifter system.

Ferdigheter:

Etter gjennomført emne skal kandidaten kunne designe og konstruere optimale og pålitelige motordriftssystemer.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal ha kompetanse i utvikling, simulering og implementasjon av motordriftssystem og reguleringssystem.

Innhald og oppbygging : Emnet tar for seg avanserte emner innen elektriske motordrifter. Følgene temaer inngår:

  • Krafthalvledere og kraftomformere.
  • Likestrømsmotordrifter
  • Vekselmaskiner
  • Permanent Magnet motordrifter
  • Asynkronmotordrifter

Undervisnings- og læringsformer: Førelesning og selvstudium

Undervisningsspråk: Engelsk

Krav til forkunnskapar: Fullført bachelorgrad i elkraftteknikk

Vurderingsform: 3 timers skriftlig eksamen. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav:

Totalt: 4 obligatoriske øvinger og 2 laboratorieoppgaver.

Minst 3 obligatoriske øvinger og begge laboratorieoppgavene må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Hjelpemiddel ved eksamen: Håndskrevne notater (A4, Maksimum 2 ark). Alle typer kalkulator.

Tilrådde forkunnskapar:

ELE119 Kraftelektronikk eller tilsvarende

ELE114 Elektriske maskiner eller tilsvarende

Electric Drives (MET205)

Course Description for Year of Study 2019/2020