HVL-logoHVL-logo

Emnearkiv

Kraftelektronikk (MET203)

Emnebeskriving for studieåret 2019/2020

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Etter gjennomført emne skal kandidaten:

  • beherske halvlederteorien for krafthalvledere.
  • forstå oppbyggingen av kraftelektroniske komponenter, snubbere, driverkretser.
  • vite hvordan å dimensjonere kjøling system og magnetiske komponenter til kraftelektroniske omformere.

Ferdigheter:

Etter gjennomført emne skal kandidaten kunne designe og konstruere optimale og pålitelige kraftelektroniske omformere.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal ha kompetanse i utvikling av kraftelektroniske omformere.

Innhald og oppbygging : Emnet tar for seg avanserte emner innen kraftelektronikk med temaer:

  • Krafthalvledere, kraftdiode, krafttransistorer, kraft MOSFET, tyristorer, Gate turn-off Tyristorer, Insulated Gate Bipolar Transistorer, Sic komponenter, etc.
  • Snubbere
  • Driverkretser
  • Kjøling
  • Magnetiske komponenter

Undervisnings- og læringsformer: Forelesning og selvstudium

Undervisningsspråk: Norsk. Undervisning vil foregå på engelsk dersom engelskspråklige studenter

Krav til forkunnskapar: Fullført bachelorgrad i elkraftteknikk

Vurderingsform: 3 timers skriftlig eksamen. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Arbeidskrav: 3 av totalt 4 obligatoriske øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Hjelpemiddel ved eksamen: Håndskrevne notater (A4, Maksimum 5 ark, kan skrives i begge sider). Alle typer kalkulator.

Tilrådde forkunnskapar: ELE119 Kraftelektronikk eller tilsvarende.

Power Electronics (MET203)

Course Description for Year of Study 2019/2020