HVL-logo

Studiehåndbokarkiv for HSH

Studieprogramoversikt for skoleåret 2015/2016

Avdeling for helsefag
# Navn Kode Studiepoeng
1 Bachelor i sjukepleie, Stord SYKSB 180 sp
2 Bachelor i sykepleie, Haugesund SYKHB 180 sp
3 Master i Klinisk helse- og omsorgsvitenskap MASTHELS 120 sp
4 Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid PSYK60 60 sp
5 Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge PSYSBU 60 sp
6 Tverrfaglig videreutdanning i rusproblematikk RUS60 60 sp
7 Videreutdanning i eldre, helse og samfunn ELDHELS 60 sp
8 Videreutdanning i intensivsjukepleie INTENSIV 90 sp
9 Videreutdanning i pleie og behandling av ikke-helende sår SÅR 30 sp
10 Videreutdanning innen anestesisykepleie ANESTESI 90 sp
11 Videreutdanning operasjonssjukepleie OPERASJON 90 sp
Avdeling for lærerutdanning og kulturfag
# Navn Kode Studiepoeng
1 Bachelor - 3-årig faglærerutdanning i musikk, Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i musikk, Teacher Education - Bachelor of Music FAG-MUSIKK 180 sp
2 Bachelor - barnehagelærarutdanning, arbeidsplassbasert ABLU 180 sp
3 Bachelor - barnehagelærerutdanning BLU 180 sp
4 Community Music, Community Music, Community Music COMUS 180 sp
5 English One Year Unit EN20 60 sp
6 Etter- og vid.utd. - Lærer - oppdrag, Etter- og vid.utd. - Lærer - oppdrag, Individual Courses EVU-LÆRER1 30 sp
7 Etter- og videreutdanning - Lærer, Etter- og vidareutdanning - Lærar, Individual Courses EVU-LÆRER 30 sp
8 Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, deltid GLU-DELTID 240 sp
9 Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 GLU 240 sp
10 Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 GLU5-10 240 sp
11 Idrett/Kroppsøving årsenhet KØ200 60 sp
12 Kunst og håndverk, årsstudium, Kunst og handverk, årseining, Kunst og handverk, årseining KH60 60 sp
13 Masterstudium IKT i læring MASTER 120 sp
14 Masterstudium Kreative fag og læreprosesser MASPEL 120 sp
15 Musikk årsenhet MUS60 60 sp
16 Norsk, Norsk, Norwegian NORSK 30 sp
17 Praktisk Pedagogisk Utdanning - Yrkesfag for Ryfylke (PPU-Y) RY-PPUY 60 sp
18 Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere PPU-A 60 sp
19 Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 PPU-Y 60 sp
20 Regning som grunnleggende ferdighet RGLF 30 sp
21 Samfunnsfag årsstudium SAMF60 60 sp
Avdeling for tekniske/økonomiske/maritime fag
# Navn Kode Studiepoeng
1 Bachelor i ingeniørfag, Brannsikkerhet Y-vei ING-BRA-Y 180 sp
2 Bachelor i ingeniørfag, Brannsikkerhet ING-BRANN 180 sp
3 Bachelor i ingeniørfag, Elektro Y-vei ING-ELBY 180 sp
4 Bachelor i ingeniørfag, HMS ING-HMS 180 sp
5 Bachelor i ingeniørfag, maskin ING-MAB 180 sp
6 Bachelor i ingeniørfag, maskin ING-UNITAR 180 sp
7 Bachelor i ingeniørfag, sikkerhet ING-SIKB 180 sp
8 Bachelor i nautikk Y-vei NABY 180 sp
9 Bachelor i nautikk NAB 180 sp
10 Bachelor i økonomi og administrasjon - deltid ØKBD 180 sp
11 Bachelor i økonomi og administrasjon ØKB 180 sp
12 Beredskapsledelse, Beredskapsleiing, Emergency Management BERED-EVU 30 sp
13 HMS verneingeniørskolen - enkeltemner VERNHMSEMN 30 sp
14 Halvårsenhet: Kvalitetsledelse KVAL 30 sp
15 Kvalitetsledelse - enkeltemner KVALEMNER 30 sp
16 Master i Brannsikkerhet - deltid MAS-BR-DEL 120 sp
17 Master i Brannsikkerhet MAS-BRANN 120 sp
18 Realfagskurs for ingeniørutdanning ved HSH ING-REA 0 sp
19 Videreutdanning for offshoresykepleiere, Vidareutdanning for offshoresykepleiere, Further education for RN's working offshore OFFSHORE 30 sp
20 Årsenhet - HMS verneingeniørskolen VERNHMS 60 sp

Arkivet er laget av webutvikler Terje Rudi