HVL-logo

Studiehåndbokarkiv for HSH

Studieprogramoversikt for skoleåret 2016/2017

Avdeling for helsefag
# Navn Kode Studiepoeng
1 Avansert klinisk sykepleie VAKS 30 sp
2 Bachelor i sjukepleie, Stord SYKSB 180 sp
3 Bachelor i sykepleie, Haugesund SYKHB 180 sp
4 Enkeltemner på sjukepleie, Haugesund, Enkeltemner på sjukepleie, Haugesund, Single Courses in Nursing, Haugesund SYKH-EMNER 20 sp
5 Etter- og videreutdanning - helse EVU-HELSE 30 sp
6 Etter- og videreutdanning - helse, Etter- og vidareutdanning - helse, Individual Courses EVU-HELSE3 30 sp
7 Etter- og videreutdanning, helsefag - oppdrag, Etter- og vidareutdanning, helsefag - oppdrag, Individual Courses EVU-HELSE1 30 sp
8 Internasjonalt studieprogram sykepleie, Haugesund, Internasjonalt studieprogram sjukepleie, Haugesund, Internasjonalt studieprogram sykepleie, Haugesund SYKHB-INT 30 sp
9 Internasjonalt studieprogram sykepleie, Stord, Internasjonalt studieprogram sjukepleie, Stord, Internasjonalt studieprogram sykepleie, Stord SYKSB-INT 30 sp
10 Kurs innen sjukepleie, Kurs innen sjukepleie, Haugesund, Single Courses in Nursing, Haugesund SYKH-EKST 15 sp
11 Master i Klinisk helse- og omsorgsvitenskap MASTHELS 120 sp
12 Tverrfaglig videreutdanning i omsorgsteknologi OMSORG 30 sp
13 Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid PSYK60 60 sp
14 Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge PSYSBU 60 sp
15 Tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering REHAB 30 sp
16 Tverrfaglig videreutdanning i rusproblematikk RUS60 60 sp
17 Videreutdanning i eldre, helse og samfunn ELDHELS 60 sp
18 Videreutdanning i intensivsjukepleie INTENSIV 90 sp
19 Videreutdanning i pleie og behandling av ikke-helende sår SÅR 30 sp
20 Videreutdanning innen anestesisykepleie ANESTESI 90 sp
21 Videreutdanning operasjonssjukepleie OPERASJON 90 sp
Avdeling for lærerutdanning og kulturfag
# Navn Kode Studiepoeng
1 Andrespråkspedagogikk, Andrespråkspedagogikk, Andrespråkspedagogikk EVU-ASP 30 sp
2 Bachelor - 3-årig faglærerutdanning i musikk FAG-MUSIKK 180 sp
3 Bachelor - barnehagelærarutdanning, arbeidsplassbasert ABLU 180 sp
4 Bachelor - barnehagelærerutdanning BLU 180 sp
5 Community Music, Community Music, Community Music COMUS 180 sp
6 English One Year Unit EN20 60 sp
7 Enkeltemner for lærere/førskolelærere, Enkeltemne for lærarar/førskolelærarar, Individual Courses VID 30 sp
8 Etter- og vid.utd. - Lærer - oppdrag, Etter- og vid.utd. - Lærer - oppdrag, Individual Courses EVU-LÆRER1 30 sp
9 Etter- og vidareutdanning - Lærer, delfinansiering, Etter- og vidareutdanning - Lærar, delfinansiering, Individual Courses EVU-LÆRER2 30 sp
10 Etter- og videreutdanning - Lærer, Etter- og vidareutdanning - Lærar, Individual Courses EVU-LÆRER 30 sp
11 Etter- og videreutdanning - Lærer, Etter- og vidareutdanning - Lærar, Individual Courses EVU-LÆRER3 30 sp
12 Fjords and Glaciers, Fjords and Glaciers, Fjords and Glaciers FJORDS 30 sp
13 Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, deltid GLU-DELTID 240 sp
14 Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 GLU 240 sp
15 Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 GLU5-10HSH 240 sp
16 Idrett/Kroppsøving årsenhet KØ200 60 sp
17 Internasjonalt studieprogram ALK - Engelsk, Internasjonalt studieprogram ALK - Engelsk, International Study - English EN20-INT 30 sp
18 Internasjonalt studieprogram ALK - Idrett, Internasjonalt studieprogram ALK - Idrett, Internasjonalt studieprogram ALK - Idrett KØ200-INT 30 sp
19 Kunst og håndverk, årsstudium, Kunst og handverk, årseining, Kunst og handverk, årseining KH60 60 sp
20 Læringsmiljø og pedagogisk ledelse, Læringsmiljø og pedagogisk leiing, Learning environment and educational leadership in early childhood education LPL 30 sp
21 Masterstudium IKT i læring MASTER 120 sp
22 Masterstudium Kreative fag og læreprosesser MASPEL 120 sp
23 Matematikk 1, 5-10 trinn EVU-MAT1 30 sp
24 Matematikk 2, 5-10 trinn EVU-MAT2 30 sp
25 Musikk årsenhet MUS60 60 sp
26 Norsk 2, 5 -10 trinn, Norsk 2, 5 - 10 trinn, Norwegian NORSK 30 sp
27 Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere PPU-A 60 sp
28 Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 PPU-Y 60 sp
29 Regning som grunnleggende ferdighet, 1 -7 trinn, Regning som grunnleggende ferdighet, 1 -7 trinn, Regning som grunnleggende ferdighet, 1 -7 trinn RGLF 30 sp
30 Samfunnsfag årsstudium SAMF60 60 sp
Avdeling for tekniske/økonomiske/maritime fag
# Navn Kode Studiepoeng
1 Internasjonal studieprogram nautikk, Internasjonal studieprogram nautikk, Internasjonal studieprogram nautikk NAB-INT 30 sp
2 Bachelor i ingeniørfag, Brannsikkerhet Y-vei ING-BRA-Y 180 sp
3 Bachelor i ingeniørfag, Brannsikkerhet ING-BRANN 180 sp
4 Bachelor i ingeniørfag, Elektro Y-vei ING-ELBY 180 sp
5 Bachelor i ingeniørfag, Elektro Y-vei ING-ELBYF 180 sp
6 Bachelor i ingeniørfag, HMS ING-HMS 180 sp
7 Bachelor i ingeniørfag, elektro for fagteknikarar ING-ELFA 180 sp
8 Bachelor i ingeniørfag, maskin for fagteknikarar ING-MAFA 180 sp
9 Bachelor i ingeniørfag, maskin ING-MAB 180 sp
10 Bachelor i ingeniørfag, maskin ING-UNITAR 180 sp
11 Bachelor i nautikk Y-vei NABY 180 sp
12 Bachelor i nautikk NAB 180 sp
13 Bachelor i økonomi og administrasjon - deltid ØKBD 180 sp
14 Bachelor i økonomi og administrasjon ØKB 180 sp
15 Beredskapsledelse, Beredskapsleiing, Emergency Management BERED-EVU 30 sp
16 EVU - enkeltemner på nautikk, EVU - enkeltemner på nautikk, FE - Single Courses in Nautical Studies EVU-NAB 30 sp
17 EVU- enkeltemner på Ingeniør, EVU- enkeltemner på Ingeniør, FE Single Courses in Engineering EVU-ING 30 sp
18 EVU- enkeltemner på Økonomi og administrasjon, EVU- enkeltemner på Økonomi og administrasjon, FE Single Courses in Business Administration EVU-ØKAD 30 sp
19 Enkeltemner på nautikk, Enkeltemner på nautikk, Single Courses in Nautical Studies NAB-EMNER 30 sp
20 HMS verneingeniørskolen - enkeltemner, HMS-verneingeniørskolen - enkeltemner, HMS verneingeniørskolen - enkeltemner VERNHMSEMN 30 sp
21 Halvårsenhet: Kvalitetsledelse, Halvtårseining: Kvalitetsleiing, Half-year course: Quality System Management KVAL 30 sp
22 Internasjonalt studieprogram økonomi og administrasjon, Internasjonalt studieprogram økonomi og administrasjon, Internasjonalt studieprogram økonomi og administrasjon ØKB-INT 30 sp
23 Kvalitetsledelse - enkeltemner, Kvalitetsleiing - enkeltemner, Quality System Management - Single Courses KVALEMNER 30 sp
24 Master i Brannsikkerhet - deltid MAS-BR-DEL 120 sp
25 Master i Brannsikkerhet MAS-BRANN 120 sp
26 Realfagskurs for ingeniørutdanning ved HSH ING-REA 0 sp
27 Videreutdanning for offshoresykepleiere, Vidareutdanning for offshoresykepleiere, Further education for RN's working offshore OFFSHORE 30 sp
28 Årsenhet - HMS verneingeniørskolen, Årsenhet - HMS-verneingeniørskolen, Årsenhet - HMS verneingeniørskolen VERNHMS 60 sp
29 Årsenhet - Internasjonal sveiseingeniør (IWE), Årsenhet - Internasjonal sveiseingeniør (IWE), Welding Technology (IWE) Theoretical part IWE-SVEIS 60 sp

Arkivet er laget av webutvikler Terje Rudi