HSH-logo

Studiehåndbokarkiv for -13

Studieprogram/Study Programs -13
#Kode/CodeTittel/Title
1 PEL 4- årig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag
4-årig faglærarutdanning i praktiske og estetiske fag
Teacher Education in Practical and Aesthetic Studies
2 ALM Allmennlærerutdanning
Allmennlærarutdanning
4-year initial teaching degree for primary and junior school
3 BLU Bachelor - barnehagelærerutdanning
Bachelor - barnehagelærarutdanning
Bachelor of Preschool Teacher Education
4 FSK Bachelor - førskolelærerutdanning
Bachelor - førskolelærarutdanning
Bachelor of Preschool Teacher Education
5 FSK-DELTID Bachelor - førskolelærerutdanning - deltid over 4 år.
Bachelor - førskolelærerutdanning - deltid over 4 år.
Bachelor of Preschool Teacher Education
6 FLU-NATUR Bachelor - førskolelærerutdanning, Natur- og friluftslinje
Bachelor - førskolelærarutdanning, Natur- og friluftlinje
Bachelor of Preschool Teacher Education, nature and outdoor life
7 ING-ELBY Bachelor i ingeniørfag, Elektro Y-vei
Bachelor i ingeniørfag, Elektro Y-veg
Bachelor in Electrical Engineering for students with vocational training
8 ING-MAB Bachelor i ingeniørfag, maskin
Bachelor i ingeniørfag, maskin
Bachelor of Mechanical Engineering
9 ING-SIKB Bachelor i ingeniørfag, sikkerhet
Bachelor i ingeniørfag, sikkerheit
Bachelor of Safety Engineering
10 MUSBACH Bachelor i Musikk
Bachelor i Musikk
Bachelor of Music
12 NAB Bachelor i nautikk
Bachelor i nautikk
Bachelor of Maritime Studies
13 NABY Bachelor i nautikk Y-vei
Bachelor i nautikk Y-veg
Bachelor in Nautical Science Y-vei
14 SYKSB Bachelor i sjukepleie, Stord
Bachelor i sjukepleie, Stord
Bachelor of Nursing, Stord Campus
15 SYKHB Bachelor i sykepleie, Haugesund
Bachelor i sjukepleie, Haugesund
Bachelor of Nursing, Haugesund Campus
16 ØKB Bachelor i økonomi og administrasjon
Bachelor i økonomi og administrasjon
Bachelor of Business and Administration
17 FAG-MUSIKK Bachelor, 3- årig faglærerutdanning i musikk
Bachelor, 3-årig faglærarutdanning i musikk
Teacher Education - Bachelor of Music
18 BERED-EVU Beredskapsledelse
Beredskapsleiing
Emergency Management
19 EN20 Engelsk årsstudium
Engelsk årsstudium
English One Year Unit
20 VID Enkeltemner for lærere/førskolelærere
Enkeltemne for lærarar/førskolelærarar
Individual Courses
21 NAB-EMNER Enkeltemner på nautikk
Enkeltemner på nautikk
Single Courses in Nautical Studies
22 SYKH-EMNER Enkeltemner på sjukepleie, Haugesund
Enkeltemner på sjukepleie, Haugesund
Single Courses in Nursing, Haugesund
23 SYKS-EMNER Enkeltemner på sjukepleie, Stord
Enkeltemner på sjukepleie, Stord
Single Courses in Nursing, Stord
24 ØKAD-EMNER Enkeltemner på Økonomi og administrasjon
Enkeltemne på Økonomi og administrasjon
Single Courses in Business Administration
25 EVU-LÆRER1 Etter- og vid.utd. - Lærer - oppdrag
Etter- og vid.utd. - Lærer - oppdrag
Individual Courses
26 EVU-LÆRER2 Etter- og vidareutdanning - Lærer, delfinansiering
Etter- og vidareutdanning - Lærar, delfinansiering
Individual Courses
27 EVU-HELSE Etter- og videreutdanning - helse
Etter- og vidareutdanning - helse
Individual Courses
28 EVU-LÆRER Etter- og videreutdanning - Lærer
Etter- og vidareutdanning - Lærar
Individual Courses
29 EVU-ING EVU- enkeltemner på Ingeniør
EVU- enkeltemner på Ingeniør
FE Single Courses in Engineering
30 GLU Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7
Grunnskolelærarutdanning trinn 1-7
Teacher training for primary and lower secondary schools
31 GLU5-10 Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10
Grunnskolelærarutdanning trinn 5-10
Teacher training for lower secondary schools
32 KVAL Halvårsenhet: Kvalitetsledelse
Halvtårseining: Kvalitetsleiing
Half-year course: Quality System Management
33 KANDMASKIN Høgskolekandidat i ingeniørfag; Maskin
Høgskulekandidat i ingeniørfag; Maskin
Associate Degree in Mechanical Engineering
34 HØGPED60 Høgskolepedagogikk, 60 sp
Høgskulepedagogikk, 60 sp
Høgskolepedagogikk, 60 sp
35 KØ200 Idrett/Kroppsøving årsenhet
Idrett/Kroppsøving årseining
Physical Education, One Year Unit
36 IWE-EVU IWE - Internasjonal sveiseingeniør
IWE - Internasjonal sveiseingeniør
IWE - International Welding Engineer
37 MASTHELS Klinisk helse- og omsorgsvitenskap
Klinisk helse- og omsorgsvitskap
Clinical health- and caring science
38 KH60 Kunst og håndverk, årsstudium
Kunst og handverk, årseining
Kunst og handverk, årseining
39 SYKH-EKST Kurs innen sjukepleie
Kurs innen sjukepleie, Haugesund
Single Courses in Nursing, Haugesund
40 LOS-2010 Ledelse, organisasjon og strategi (LOS-programmet)
Ledelse, organisasjon og strategi (LOS-programmet)
Leadership, organization and corporate strategy
41 MASTER Masterstudium IKT i læring
Masterstudium IKT i læring
A master degree in ICT in Learning
42 MASPEL Masterstudium Praktisk-estetiske fag og læreprosesser
Masterstudium Praktisk-estetiske fag og læreprosessar
MA in Practical and aesthetic subjects and learning processes
43 MUS60 Musikk årsenhet
Musikk årseining
Music foundation course 60 ECTS Credits
44 HLB-PPUY Praktisk Pedagogisk Utdanning - Yrkesfag for HLB, Høgskolen for Landbruk og bygdeutvikling (PPU-Y)
Praktisk Pedagogisk Utdanning - Yrkesfag for HLB, Høgskolen for Landbruk og bygdeutvikling (PPU-Y)
Educational theory and practice for vocational teachers for HLB, The Norwegian UC for Agriculture and Rural Development
45 RY-PPUY Praktisk Pedagogisk Utdanning - Yrkesfag for Ryfylke (PPU-Y)
Praktisk Pedagogisk Utdanning - Yrkesfag for Ryfylke (PPU-Y)
Educational theory and practice for vocational teachers for Ryfylke (PPU-Y)
46 PPU-A Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærarar
1-year programme in educational theory and practice for general study teachers
47 PPU-Y Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærarar
1-year programme in educational theory and practice for vocational teachers
48 PSYS60 Psykososialt arbeid rettet mot barn og unge - årsenhet
Psykososialt arbeid retta mot barn og unge - årseining
Psykososialt arbeid retta mot barn og unge - årseining
49 ING-ELPB Påbygging til bachelor i ingeniørfag, elektro
Påbygging til bachelor i ingeniørfag, elektro
Supplement studies to Bachelor of Electrical Engineering
50 SAMF60 Samfunnsfag årsstudium
Samfunnsfag årseining
Samfunnsfag årseining
51 PSYK60 Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid
Tverrfagleg vidareutdanning i psykisk helsearbeid
Interdisciplinary Continuing Education in Mental Health Care
52 PSYSBU Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge
Tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge
Interdisciplinary Continuing Education in Psychosocial Work with Children and Youn Adults
53 RUS60 Tverrfaglig videreutdanning i rusproblematikk
Tverrfaglig vidareutdanning i rusproblematikk
Interdisciplinary postgraduate education in drug abuse
54 VEIL-EKST Tverrfaglig videreutdanning i veiledningspedagogikk
Tverrfagleg vidareutdanning i rettleiingspedagogikk
Tverrfagleg vidareutdanning i rettleiingspedagogikk
55 VEIL-OS Tverrfaglig videreutdanning i veiledningspedagogikk, del 1+2
Tverrfagleg vidareutdanning i rettleiingspedagogikk, del 1+2
Tverrfagleg vidareutdanning i rettleiingspedagogikk, del 1+2
56 VEIL2 Tverrfaglig videreutdanning i veiledningspedagogikk, del 2
Tverrfagleg vidareutdanning i rettleiingspedagogikk, del 2
Tverrfagleg vidareutdanning i rettleiingspedagogikk, del 2
57 AKUTT_VID Videreutdanning for akutt og kritisk sjuke
Videreutdanning for akutt og kritisk sjuke
Advanced Education; Programme in Intensive Care Nursing
58 VID-EKST Videreutdanning for lærere - eksternt
Videreutdanning for lærere - eksternt
Videreutdanning for lærere - eksternt
59 GER Videreutdanning i aldring og eldreomsorg
Videreutdanning i aldring og eldreomsorg
Geriatrics care
60 ELDHELS Videreutdanning i eldre, helse og samfunn
Vidareutdanning i eldre, helse og samfunn
Post-Graduate Studies in the Elderly, Health Care, and the Community
61 INTENSIV Videreutdanning i intensivsjukepleie
Vidareutdanning i intensivsjukepleie
Advanced Education; Programme in Intensive Care Nursing
62 SÅR Videreutdanning i pleie og behandling av ikke-helende sår
Vidareutdanning i pleie og behandling av ikkje-helande sår
Post-graduate studies in care and treatment of non-healing wounds
63 ANESTESI Videreutdanning innen anestesisykepleie
Videreutdanning innen anestesisykepleie
Videreutdanning innen anestesisykepleie
64 RUS Videreutdanning innen rusproblematikk
Vidareutdanning innan rusproblematikk
Continuing education in substance abuse
65 OPERASJON Videreutdanning operasjonssjukepleie
Vidareutdanning i operasjonsjukepleie
Advanced Education; Programme in Operation Care Nursing
66 PSYK Videreutdanning psykisk helsearbeid
Videreutdanning psykisk helsearbeid
Mental healthwork
67 ØKAD-EKST Økadm-ekstern
Økadm-ekstern
Økadm-ekstern
68 VERNHMS Årsenhet - HMS verneingeniørskolen
Årsenhet - HMS-verneingeniørskolen
Årsenhet - HMS-verneingeniørskolen

Arkivet ble opprettet av webutvikler Terje Rudi, 2015

HVL-logo