HSH-logo

Studiehåndbokarkiv for -12

Studieprogram/Study Programs -12
#Kode/CodeTittel/Title
1 FSK Bachelor - førskolelærerutdanning
Bachelor - førskolelærarutdanning
Bachelor of Preschool Teacher Education
2 FSK-DELTID Bachelor - førskolelærerutdanning - deltid over 4 år.
Bachelor - førskolelærerutdanning - deltid over 4 år.
Bachelor of Preschool Teacher Education
3 FLU-NATUR Bachelor - førskolelærerutdanning, Natur- og friluftslinje
Bachelor - førskolelærarutdanning, Natur- og friluftline
Bachelor of Preschool Teacher Education, nature and outdoor life
4 ING-MAB Bachelor i ingeniørfag, maskin
Bachelor i ingeniørfag, maskin
Bachelor of Mechanical Engineering
5 ING-SIKB Bachelor i ingeniørfag, sikkerhet
Bachelor i ingeniørfag, sikkerheit
Bachelor of Safety Engineering
6 NAB Bachelor i nautikk
Bachelor i nautikk
Bachelor of Maritime Studies
7 SYKSB Bachelor i sjukepleie, Stord
Bachelor i sjukepleie, Stord
Bachelor of Nursing, Stord Campus
8 SYKHB Bachelor i sykepleie, Haugesund
Bachelor i sjukepleie, Haugesund
Bachelor of Nursing, Haugesund Campus
9 ØKB Bachelor i økonomi og administrasjon
Bachelor i økonomi og administrasjon
Bachelor of Business Administration
10 FAG-MUSIKK Bachelor, 3- årig faglærerutdanning i musikk
Bachelor, 3-årig faglærarutdanning i musikk
Teacher Education - Bachelor of Music
11 EN20 Engelsk årsstudium
Engelsk årsstudium
English One Year Unit
12 VID Enkeltemner for lærere/førskolelærere
Enkeltemne for lærarar/førskolelærarar
Individual Courses
13 ING-EMNER Enkeltemner på ingeniørfag
Enkeltemner på ingeniørfag
Single Courses in Engineering
14 NAB-EMNER Enkeltemner på nautikk
Enkeltemner på nautikk
Single Courses in Maritime Studies
15 ØKAD-EMNER Enkeltemner på Økonomi og administrasjon
Enkeltemne på Økonomi og administrasjon
Single Courses in Business Administration
16 EVU-HELSE Etter- og videreutdanning - helse
Etter- og vidareutdanning - helse
Individual Courses
17 EVU-ØKAD EVU- enkeltemner på Økonomi og administrasjon
EVU- enkeltemner på Økonomi og administrasjon
FE Single Courses in Business Administration
18 FORETAK-06 Foretaksøkonom
Foretaksøkonom
Business administration
19 GLU Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7
Grunnskolelærarutdanning trinn 1-7
Teacher training for primary and lower secondary schools
20 GLU5-10 Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10
Grunnskolelærarutdanning trinn 5-10
Teacher training for lower secondary schools
21 KVAL Halvårsenhet: Kvalitetsledelse
Halvtårseining: Kvalitetsleiing
Half-year course: Quality System Management
22 KANDELEKTR Høgskolekandidat i ingeniørfag; Elektro
Høgskulekandidat i ingeniørfag; Elektro
Associate Degree in Electrical Engineering
23 KANDMASKIN Høgskolekandidat i ingeniørfag; Maskin
Høgskulekandidat i ingeniørfag; Maskin
Associate Degree in Mechanical Engineering
24 KØ200 Idrett/Kroppsøving årsenhet
Idrett/Kroppsøving årseining
Physical Education, One Year Unit
25 MASTHELS Klinisk helse- og omsorgsvitenskap
Klinisk helse- og omsorgsvitskap
Clinical health- and caring science
26 KH60 Kunst og håndverk, årsstudium
Kunst og handverk, årseining
Kunst og handverk, årseining
27 SYKH-EKST Kurs innen sjukepleie
Kurs innen sjukepleie, Haugesund
Single Courses in Nursing, Haugesund
28 LOS-2010 Ledelse, organisasjon og strategi (LOS-programmet)
Ledelse, organisasjon og strategi (LOS-programmet)
Leadership, organization and corporate strategy
29 MASTER Masterstudium IKT i læring
Masterstudium IKT i læring
A master degree in ICT in Learning
30 MUS60 Musikk årsenhet
Musikk årseining
Music foundation course 60 ECTS Credits
31 PPU-A Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærarar
1-year programme in educational theory and practice for general study teachers
32 PPU-Y Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærarar
1-year programme in educational theory and practice for vocational teachers
33 SAMF60 Samfunnsfag årsstudium
Samfunnsfag årseining
Samfunnsfag årseining
34 PSYK60 Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid
Tverrfagleg vidareutdanning i psykisk helsearbeid
Interdisciplinary Continuing Education in Mental Health Care
35 PSYSBU Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge
Tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge
Interdisciplinary Continuing Education in Psychosocial Work with Children and Youn Adults
36 RUS60 Tverrfaglig videreutdanning i rusproblematikk
Tverrfaglig vidareutdanning i rusproblematikk
Interdisciplinary postgraduate education in drug abuse
37 ELDHELS Videreutdanning i eldre, helse og samfunn
Vidareutdanning i eldre, helse og samfunn
Post-Graduate Studies in the Elderly, Health Care, and the Community
38 INTENSIV Videreutdanning i intensivsjukepleie
Vidareutdanning i intensivsjukepleie
Advanced Education; Programme in Intensive Care Nursing
39 SÅR Videreutdanning i pleie og behandling av ikke-helende sår
Vidareutdanning i pleie og behandling av ikkje-helande sår
Post-graduate studies in care and treatment of non-healing wounds
40 ANESTESI Videreutdanning innen anestesisykepleie
Videreutdanning innen anestesisykepleie
Videreutdanning innen anestesisykepleie
41 OPERASJON Videreutdanning operasjonssjukepleie
Vidareutdanning i operasjonsjukepleie
Advanced Education; Programme in Operation Care Nursing

Arkivet ble opprettet av webutvikler Terje Rudi, 2015

HVL-logo