HSH-logo

Studiehåndbokarkiv for -11

Studieprogram/Study Programs -11
#Kode/CodeTittel/Title
1 PEL 4- årig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag
4-årig faglærarutdanning i praktiske og estetiske fag
Teacher Education in Vocational Studies
2 ALM Allmennlærerutdanning
Allmennlærarutdanning
4-year initial teaching degree for primary and junior school
3 FSK Bachelor - førskolelærerutdanning
Bachelor - førskolelærarutdanning
Bachelor of Preschool Teacher Education
4 FSK-DELTID Bachelor - førskolelærerutdanning - deltid over 4 år.
Bachelor - førskolelærerutdanning - deltid over 4 år.
Bachelor of Preschool Teacher Education
5 FLU-NATUR Bachelor - førskolelærerutdanning, Natur- og friluftslinje
Bachelor - førskolelærarutdanning, Natur- og friluftline
Bachelor of Preschool Teacher Education, nature and outdoor life
6 ING-MAB Bachelor i ingeniørfag, maskin
Bachelor i ingeniørfag, maskin
Bachelor of Mechanical Engineering
7 ING-SIKB Bachelor i ingeniørfag, sikkerhet
Bachelor i ingeniørfag, sikkerheit
Bachelor of Safety Engineering
9 NAB Bachelor i nautikk
Bachelor i nautikk
Bachelor of Maritime Studies
10 SYKHB Bachelor i sjukepleie, Haugesund
Bachelor i sjukepleie, Haugesund
Bachelor of Nursing, Haugesund Campus
11 SYKSB Bachelor i sjukepleie, Stord
Bachelor i sjukepleie, Stord
Bachelor of Nursing, Stord Campus
12 ØKB Bachelor i økonomi og administrasjon
Bachelor i økonomi og administrasjon
Bachelor of Business Administration
13 FAG-MUSIKK Bachelor, 3- årig faglærerutdanning i musikk
Bachelor, 3-årig faglærarutdanning i musikk
Teacher Education - Bachelor of Music
14 BET IF Betalingskurs på avdeling IF
Betalingskurs på avdeling IF
Betalingskurs på avdeling IF
15 EN20 Engelsk årsstudium
Engelsk årsstudium
English One Year Unit
16 VID Enkeltemner for lærere/førskolelærere
Enkeltemne for lærarar/førskolelærarar
Individual Courses
17 KAND-EMNER Enkeltemner kandidat elektro
Enkeltemne kandidat elektro
Single subjects associate degree eletrics
18 ING-EMNER Enkeltemner på ingeniørfag
Enkeltemner på ingeniørfag
Single Courses in Engineering
19 NAB-EMNER Enkeltemner på nautikk
Enkeltemner på nautikk
Single Courses in Maritime Studies
20 RØR-EMNER Enkeltemner på røringeniør
Enkeltemne på røyringeniør
Single Courses in Pipe Construction
21 ØKAD-EMNER Enkeltemner på Økonomi og administrasjon
Enkeltemne på Økonomi og administrasjon
Single Courses in Business Administration
22 EVU-LÆRER1 Etter- og vid.utd. - Lærer - oppdrag
Etter- og vid.utd. - Lærer - oppdrag
Individual Courses
23 EVU-LÆRER Etter- og vidareutdanning - Lærer
Etter- og vidareutdanning - Lærar
Individual Courses
24 EVU-HELSE Etter- og videreutdanning - helse
Etter- og vidareutdanning - helse
Individual Courses
25 FJORDS Fjords and Glaciers
Fjords and Glaciers
Fjords and Glaciers
26 FORETAK-08 Foretaksøkonom
Foretaksøkonom
Business administration
27 GLU Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7
Grunnskolelærarutdanning trinn 1-7
Teacher training for primary education.
28 GLU5-10 Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10
Grunnskolelærarutdanning trinn 5-10
Teacher training for primary education.
29 KVAL Halvårsenhet: Kvalitetsledelse
Halvtårseining: Kvalitetsleiing
Half-year course: Quality System Management
30 KANDELEKTR Høgskolekandidat i ingeniørfag; Elektro
Høgskulekandidat i ingeniørfag; Elektro
Associate Degree in Electrical Engineering
31 KANDMASKIN Høgskolekandidat i ingeniørfag; Maskin
Høgskulekandidat i ingeniørfag; Maskin
Associate Degree in Mechanical Engineering
32 ING-RØR Høgskolekandidat i ingeniørfag; Maskin
Høgskolekandidat i ingeniørfag; Maskin
Associate Degree in Mechanical Engineering
33 HØGPED60 Høgskolepedagogikk, 60 sp
Høgskulepedagogikk, 60 sp
Høgskolepedagogikk, 60 sp
34 KØ200 Idrett/Kroppsøving årsenhet
Idrett/Kroppsøving årseining
Physical Education, One Year Unit
35 ING-EKST Ingeniør-ekstern
Ingeniør-ekstern
Ingeniør-ekstern
36 KH60 Kunst og håndverk, årsstudium
Kunst og handverk, årseining
Kunst og handverk, årseining
37 LOS-2010 Ledelse, organisasjon og strategi (LOS-programmet)
Ledelse, organisasjon og strategi (LOS-programmet)
Leadership, organization and corporate strategy
38 MASTER Masterstudium IKT i læring
Masterstudium IKT i læring
A master degree in ICT in Learning
39 PPU-A Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærarar
1-year programme in educational theory and practice for general study teachers
40 PPU-Y Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærarar
1-year programme in educational theory and practice for vocational teachers
41 PSYS60 Psykososialt arbeid rettet mot barn og unge - årsenhet
Psykososialt arbeid retta mot barn og unge - årseining
Psykososialt arbeid retta mot barn og unge - årseining
42 ING-ELPB Påbygging til bachelor i ingeniørfag, elektro
Påbygging til bachelor i ingeniørfag, elektro
Supplement studies to Bachelor of Electrical Engineering
43 SAMF60 Samfunnsfag årsstudium
Samfunnsfag årseining
Samfunnsfag årseining
44 SVEISETEKN Sveiseteknikk (IWE)
Sveiseteknikk (IWE)
Welding Technology (IWE) Theoretical part
45 VID-EKST Videreutdanning for lærere - eksternt
Videreutdanning for lærere - eksternt
Videreutdanning for lærere - eksternt
46 ELDHELS Videreutdanning i eldre, helse og samfunn
Vidareutdanning i eldre, helse og samfunn
Post-Graduate Studies in the Elderly, Health Care, and the Community
47 INTENSIV Videreutdanning i intensivsjukepleie
Vidareutdanning i intensivsjukepleie
Advanced Education; Programme in Intensive Care Nursing
48 ANESTESI Videreutdanning innen anestesisykepleie
Videreutdanning innen anestesisykepleie
Videreutdanning innen anestesisykepleie
49 RUS Videreutdanning innen rusproblematikk
Vidareutdanning innan rusproblematikk
Continuing education in substance abuse
50 OPERASJON Videreutdanning operasjonssjukepleie
Vidareutdanning i operasjonsjukepleie
Advanced Education; Programme in Operation Care Nursing
51 PSYK Videreutdanning psykisk helsearbeid
Videreutdanning psykisk helsearbeid
Mental healthwork
52 ØKAD-EKST Økadm-ekstern
Økadm-ekstern
Økadm-ekstern
53 VERNHMS Årsenhet - HMS verneingeniørskolen
Årsenhet - HMS-verneingeniørskolen
Årsenhet - HMS-verneingeniørskolen
54 IWE-SVEIS Årsenhet - Internasjonal sveiseingeniør (IWE)
Årsenhet - Internasjonal sveiseingeniør (IWE)
Welding Technology (IWE) Theoretical part

Arkivet ble opprettet av webutvikler Terje Rudi, 2015

HVL-logo