HSH-logo

Studiehåndbokarkiv for -10

Studieprogram/Study Programs -10
#Kode/CodeTittel/Title
1 PEL 4- årig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag
4-årig faglærarutdanning i praktiske og estetiske fag
Teacher Education in Vocational Studies
2 ALM Allmennlærerutdanning
Allmennlærarutdanning
4-year initial teaching degree for primary and junior school
3 FSK Bachelor - førskolelærerutdanning
Bachelor - førskolelærarutdanning
Bachelor of Preschool Teacher Education
4 FSK-DELTID Bachelor - førskolelærerutdanning - deltid over 4 år.
Bachelor - førskolelærerutdanning - deltid over 4 år.
Bachelor of Preschool Teacher Education
5 FLU-NATUR Bachelor - førskolelærerutdanning, Natur- og friluftslinje
Bachelor - førskolelærarutdanning, Natur- og friluftline
Bachelor of Preschool Teacher Education
6 ING-MAB Bachelor i ingeniørfag, maskin
Bachelor i ingeniørfag, maskin
Bachelor of Mechanical Engineering
7 ING-SIKB Bachelor i ingeniørfag, sikkerhet
Bachelor i ingeniørfag, sikkerheit
Bachelor of Safety Engineering
8 NAB Bachelor i nautikk
Bachelor i nautikk
Bachelor of Maritime Studies
9 SYKHB Bachelor i sjukepleie, Haugesund
Bachelor i sjukepleie, Haugesund
Bachelor of Nursing, Haugesund Campus
10 SYKSB Bachelor i sjukepleie, Stord
Bachelor i sjukepleie, Stord
Bachelor of Nursing, Stord Campus
11 ØKB Bachelor i økonomi og administrasjon
Bachelor i økonomi og administrasjon
Bachelor of Business Administration
12 FAG-MUSIKK Bachelor, 3- årig faglærerutdanning i musikk
Bachelor, 3-årig faglærarutdanning i musikk
Teacher Education - Bachelor of Music
13 EN20 Engelsk årsstudium
Engelsk årsstudium
English One Year Unit
14 VID Enkeltemner for lærere/førskolelærere
Enkeltemne for lærarar/førskolelærarar
Individual Courses
15 KAND-EMNER Enkeltemner kandidat elektro
Enkeltemne kandidat elektro
Single subjects associate degree eletrics
16 ING-EMNER Enkeltemner på ingeniørfag
Enkeltemner på ingeniørfag
Single Courses in Engineering
17 RØR-EMNER Enkeltemner på røringeniør
Enkeltemne på røyringeniør
Single Courses in Pipe Construction
18 SYKH-EMNER Enkeltemner på sjukepleie, Haugesund
Enkeltemner på sjukepleie, Haugesund
Single Courses in Nursing, Haugesund
19 ØKAD-EMNER Enkeltemner på Økonomi og administrasjon
Enkeltemne på Økonomi og administrasjon
Single Courses in Business Administration
20 EVU-LÆRER1 Etter- og vid.utd. - Lærer - oppdrag
Etter- og vid.utd. - Lærer - oppdrag
Individual Courses
21 EVU-LÆRER Etter- og vidareutdanning - Lærer
Etter- og vidareutdanning - Lærar
Individual Courses
22 EVU-HELSE Etter- og videreutdanning - helse
Etter- og vidareutdanning - helse
Individual Courses
23 FJORDS Fjords and Glaciers
Fjords and Glaciers
Fjords and Glaciers
24 FORETAK-08 Foretaksøkonom
Foretaksøkonom
Business administration
25 GLU Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7
Grunnskolelærarutdanning trinn 1-7
Teacher training for primary education.
26 GLU5-10 Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10
Grunnskolelærarutdanning trinn 5-10
Teacher training for primary education.
27 KVAL Halvårsenhet: Kvalitetsledelse
Halvtårseining: Kvalitetsleiing
Half-year course: Quality System Management
28 KANDELEKTR Høgskolekandidat i ingeniørfag; Elektro
Høgskulekandidat i ingeniørfag; Elektro
Associate Degree in Electrical Engineering
29 KANDMASKIN Høgskolekandidat i ingeniørfag; Maskin
Høgskulekandidat i ingeniørfag; Maskin
Associate Degree in Mechanical Engineering
30 KØ200 Idrett/Kroppsøving årsenhet
Idrett/Kroppsøving årseining
Physical Education, One Year Unit
31 ING-EKST Ingeniør-ekstern
Ingeniør-ekstern
Ingeniør-ekstern
32 KH60 Kunst og håndverk, årsstudium
Kunst og handverk, årseining
Kunst og handverk, årseining
33 LOS-2010 Ledelse, organisasjon og strategi (LOS-programmet)
Ledelse, organisasjon og strategi (LOS-programmet)
Leadership, organization and corporate strategy
34 MASTER Masterstudium IKT i læring
Masterstudium IKT i læring
A master degree in ICT in Learning
35 MUS60 Musikk årsenhet
Musikk årseining
Music foundation course 60 ECTS Credits
36 NATFAG Naturfag årsenhet
Naturfag årseining
Naturfag årseining
37 PPU-A Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærarar
1-year programme in educational theory and practice for general study teachers
38 PPU-Y Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærarar
1-year programme in educational theory and practice for vocational teachers
39 PSYS60 Psykososialt arbeid rettet mot barn og unge - årsenhet
Psykososialt arbeid retta mot barn og unge - årseining
Psykososialt arbeid retta mot barn og unge - årseining
40 ING-ELPB Påbygging til bachelor i ingeniørfag, elektro
Påbygging til bachelor i ingeniørfag, elektro
Supplement studies to Bachelor of Electrical Engineering
41 SAMF60 Samfunnsfag årsstudium
Samfunnsfag årseining
Samfunnsfag årseining
42 SVEISETEKN Sveiseteknikk (IWE)
Sveiseteknikk (IWE)
Welding Technology (IWE) Theoretical part
43 VEILPED-30 Veilederutdanning for veiledere for nye lærere
Veilederutdanning for veiledere for nye lærere
Veilederutdanning for veiledere for nye lærere
44 AKUTT_VID Videreutdanning for akutt og kritisk sjuke
Videreutdanning for akutt og kritisk sjuke
Advanced Education; Programme in Intensive Care Nursing
45 GER Videreutdanning i aldring og eldreomsorg
Videreutdanning i aldring og eldreomsorg
Geriatrics care
46 INTENSIV Videreutdanning i intensivsjukepleie
Vidareutdanning i intensivsjukepleie
Advanced Education; Programme in Intensive Care Nursing
47 ANESTESI Videreutdanning innen anestesisykepleie
Videreutdanning innen anestesisykepleie
Videreutdanning innen anestesisykepleie
48 RUS Videreutdanning innen rusproblematikk
Vidareutdanning innan rusproblematikk
Continuing education in substance abuse
49 OPERASJON Videreutdanning operasjonssjukepleie
Vidareutdanning i operasjonsjukepleie
Advanced Education; Programme in Operation Care Nursing
50 PSYK Videreutdanning psykisk helsearbeid
Videreutdanning psykisk helsearbeid
Mental healthwork
51 ØKAD-EKST Økadm-ekstern
Økadm-ekstern
Økadm-ekstern
52 VERNHMS Årsenhet - HMS verneingeniørskolen
Årsenhet - HMS-verneingeniørskolen
Årsenhet - HMS-verneingeniørskolen
53 IWE-SVEIS Årsenhet - Internasjonal sveiseingeniør (IWE)
Årsenhet - Internasjonal sveiseingeniør (IWE)
Welding Technology (IWE) Theoretical part

Arkivet ble opprettet av webutvikler Terje Rudi, 2015

HVL-logo