HSH-logo

Studiehåndbokarkiv for -09

Studieprogram/Study Programs -09
#Kode/CodeTittel/Title
1 PEL 4- årig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag
4-årig faglærarutdanning i praktiske og estetiske fag
Teacher Education in Vocational Studies
2 ALM Allmennlærerutdanning
Allmennlærarutdanning
4-year initial teaching degree for primary and junior school
3 FSK Bachelor - førskolelærerutdanning
Bachelor - førskolelærarutdanning
Bachelor of Preschool Teacher Education
4 FSK-DELTID Bachelor - førskolelærerutdanning - deltid over 4 år.
Bachelor - førskolelærerutdanning - deltid over 4 år.
Bachelor of Preschool Teacher Education
5 FLU-NATUR Bachelor - førskolelærerutdanning, Natur- og friluftslinje
Bachelor - førskolelærarutdanning, Natur- og friluftline
Bachelor of Preschool Teacher Education
6 ING-MAB Bachelor i ingeniørfag, maskin
Bachelor i ingeniørfag, maskin
Bachelor of Mechanical Engineering
7 ING-SIKB Bachelor i ingeniørfag, sikkerhet
Bachelor i ingeniørfag, sikkerheit
Bachelor of Safety Engineering
8 MUSBACH Bachelor i Musikk
Bachelor i Musikk
Bachelor of Music
9 NAB Bachelor i nautikk
Bachelor i nautikk
Bachelor of Maritime Studies
10 BACHSAMFUT Bachelor i samfunns- og utviklingsstudier
Bachelor i samfunns- og utviklingsstudier
Bachelor i samfunns- og utviklingsstudier
11 SYKHB Bachelor i sjukepleie, Haugesund
Bachelor i sjukepleie, Haugesund
Bachelor of Nursing, Haugesund Campus
12 SYKSB Bachelor i sjukepleie, Stord
Bachelor i sjukepleie, Stord
Bachelor of Nursing, Stord Campus
13 ØKB Bachelor i økonomi og administrasjon
Bachelor i økonomi og administrasjon
Bachelor of Business Administration
14 FAG-MUSIKK Bachelor, 3- årig faglærerutdanning i musikk
Bachelor, 3-årig faglærarutdanning i musikk
Teacher Education - Bachelor of Music
15 EN20 Engelsk årsstudium
Engelsk årsstudium
English One Year Unit
16 VID Enkeltemner for lærere/førskolelærere
Enkeltemne for lærarar/førskolelærarar
Individual Courses
17 ING-EMNER Enkeltemner på ingeniørfag
Enkeltemner på ingeniørfag
Single Courses in Engineering
18 NAB-EMNER Enkeltemner på nautikk
Enkeltemner på nautikk
Single Courses in Maritime Studies
19 SYKS-EMNER Enkeltemner på sjukepleie, Stord
Enkeltemner på sjukepleie, Stord
Single Courses in Nursing, Stord
20 ØKAD-EMNER Enkeltemner på Økonomi og administrasjon
Enkeltemne på Økonomi og administrasjon
Single Courses in Business Administration
21 EVU-LÆRER Etter- og videreutdanning - Lærer
Etter- og vidareutdanning - Lærer
Individual Courses
22 FJORDS Fjords and Glaciers
Fjords and Glaciers
Fjords and Glaciers
23 FORETAK-08 Foretaksøkonom
Foretaksøkonom
Foretaksøkonom
24 GLU Grunnskolelærerutdanning
Grunnskolelærerutdanning
Teacher training for primary education.
25 KANDELEKTR Høgskolekandidat i ingeniørfag; Elektro
Høgskulekandidat i ingeniørfag; Elektro
Associate Degree in Electrical Engineering
26 KANDMASKIN Høgskolekandidat i ingeniørfag; Maskin
Høgskulekandidat i ingeniørfag; Maskin
Associate Degree in Mechanical Engineering
27 KØ200 Kroppsøving årsenhet
Kroppsøving årseining
Physical Education, One Year Unit
28 KH60 Kunst og håndverk, årsstudium
Kunst og handverk, årseining
Kunst og handverk, årseining
29 LOS07H Ledelse, organisasjon og strategi (LOS-programmet)
Ledelse, organisasjon og strategi (LOS-programmet)
Ledelse, organisasjon og strategi (LOS-programmet)
30 LOS-2010 Ledelse, organisasjon og strategi (LOS-programmet)
Ledelse, organisasjon og strategi (LOS-programmet)
Ledelse, organisasjon og strategi (LOS-programmet)
31 MASTER Masterstudium i IKT
Masterstudium i IKT
A master degree in ICT in Learning
32 MUS60 Musikk årsenhet
Musikk årseining
Music foundation course 60 ECTS Credits
33 PPU-A Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærarar
1-year programme in educational theory and practice for general study teachers
34 PPU-Y Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærarar
1-year programme in educational theory and practice for vocational teachers
35 PSYS60 Psykososialt arbeid rettet mot barn og unge - årsenhet
Psykososialt arbeid retta mot barn og unge - årseining
Psykososialt arbeid retta mot barn og unge - årseining
36 ING-ELPB Påbygging til bachelor i ingeniørfag, elektro
Påbygging til bachelor i ingeniørfag, elektro
Supplement studies to Bachelor of Electrical Engineering
37 SAMF60 Samfunnsfag årsstudium
Samfunnsfag årseining
Samfunnsfag årseining
38 SVEISETEKN Sveiseteknikk (IWE)
Sveiseteknikk (IWE)
Sveiseteknikk (IWE)
39 AKUTT_VID Videreutdanning for akutt og kritisk sjuke
Videreutdanning for akutt og kritisk sjuke
Advanced Education; Programme in Intensive Care Nursing
40 VID-EKST Videreutdanning for lærere - eksternt
Videreutdanning for lærere - eksternt
Videreutdanning for lærere - eksternt
41 GER Videreutdanning i aldring og eldreomsorg
Videreutdanning i aldring og eldreomsorg
Videreutdanning i aldring og eldreomsorg
42 RUS Videreutdanning innen rusproblematikk
Videreutdanning innen rusproblematikk
Videreutdanning innen rusproblematikk
43 PSYK Videreutdanning psykisk helsearbeid
Videreutdanning psykisk helsearbeid
Videreutdanning psykisk helsearbeid
44 IWE-SVEIS Årsenhet - Internasjonal sveiseingeniør (IWE)
Årsenhet - Internasjonal sveiseingeniør (IWE)
Årsenhet - Internasjonal sveiseingeniør (IWE)

Arkivet ble opprettet av webutvikler Terje Rudi, 2015

HVL-logo