HSH-logo

Studiehåndbokarkiv for -07

Studieprogram/Study Programs -07
#Kode/CodeTittel/Title
1 PEL 4- årig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag
4-årig faglærarutdanning i praktiske og estetiske fag
Teacher Education i Vocational Studies
2 ALM Allmennlærerutdanning
Allmennlærarutdanning
4-year initial teaching degree for primary and junior school
3 FSK Bachelor - førskolelærerutdanning
Bachelor - førskolelærarutdanning
Bachelor of Preschool Teacher Education
4 ING-MAB Bachelor i ingeniørfag, maskin
Bachelor i ingeniørfag, maskin
Bachelor of Mechanical Engineering
5 ING-SIKB Bachelor i ingeniørfag, sikkerhet
Bachelor i ingeniørfag, tryggleik
Bachelor of Safety Engineering
6 MUSBACH Bachelor i Musikk
Bachelor i Musikk
Bachelor of Music
7 NAB Bachelor i nautikk
Bachelor i nautikk
Bachelor of Maritime Studies
8 BACHSAMFUT Bachelor i samfunns- og utviklingsstudier
Bachelor i samfunns- og utviklingsstudier
Bachelor i samfunns- og utviklingsstudier
9 SYKHB Bachelor i sjukepleie, Haugesund
Bachelor i sjukepleie, Haugesund
Bachelor of Nursing, Haugesund Campus
10 SYKSB Bachelor i sjukepleie, Stord
Bachelor i sjukepleie, Stord
Bachelor of Nursing, Stord Campus
11 ØKB Bachelor i økonomi og administrasjon
Bachelor i økonomi og administrasjon
Bachelor of Business Administration
12 EN20 Engelsk årsstudium
Engelsk årsstudium
Engelsk årsstudium
13 VID Enkeltemner for lærere
Enkeltemne for lærarar
Enkeltemner for lærere
14 ING-EMNER Enkeltemner på ingeniørfag
Enkeltemner på ingeniørfag
Single Courses in Engineering
15 NAB-EMNER Enkeltemner på nautikk
Enkeltemner på nautikk
Single Courses in Maritime Studies
16 RØR-EMNER Enkeltemner på røringeniør
Enkeltemner på røringeniør
Single Courses in Pipe Construction
17 SYKH-EMNER Enkeltemner på sjukepleie, Haugesund
Enkeltemner på sjukepleie, Haugesund
Single Courses in Nursing, Haugesund
18 ØKAD-EMNER Enkeltemner på Økonomi og administrasjon
Enkeltemner på Økonomi og administrasjon
Single Courses in Business Administration
19 FORETAK-06 Foretaksøkonom
Foretaksøkonom
Foretaksøkonom
20 FORRET.UTV Forretningutvikling og entreprenørskap
Forretningutvikling og entreprenørskap
Forretningutvikling og entreprenørskap
21 FSK-DELTID Førskolelærerutdanning - deltid over 4 år.
Førskolelærerutdanning - deltid over 4 år.
Bachelor of Preschool Teacher Education
22 KANDELEKTR Høgskolekandidat i ingeniørfag; Elektro
Høgskulekandidat i ingeniørfag; Elektro
Associate Degree in Electrical Engineering
23 KANDMASKIN Høgskolekandidat i ingeniørfag; Maskin
Høgskulekandidat i ingeniørfag; Maskin
Associate Degree in Mechanical Engineering
24 ING-RØR Høgskolekandidat i ingeniørfag; Maskin
Høgskolekandidat i ingeniørfag; Maskin
Associate Degree in Mechanical Engineering
25 KØ200 Kroppsøving årsenhet
Kroppsøving årseining
Kroppsøving årsenhet
26 KH60 Kunst og håndverk, årsstudium
Kunst og handverk, årseining
Kunst og håndverk, årsstudium
27 LOS Ledelse, organisasjon og strategi (LOS-programmet)
Ledelse, organisasjon og strategi (LOS-programmet)
Ledelse, organisasjon og strategi (LOS-programmet)
28 MASTER Masterstudium i IKT
Masterstudium i IKT
A master degree in ICT in Learning
29 MUSIII Musikk III: Musikkfaget og datateknologien
Musikk III: Musikkfaget og datateknologien
Musikk III: Musikkfaget og datateknologien
30 MUS60 Musikk årsenhet
Musikk årseining
Musikk årsenhet
31 PPU-A Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærarar
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere
32 PPU-Y Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærarar
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere
33 SAMF60 Samfunnsfag årsstudium
Samfunnsfag årseining
Samfunnsfag årsstudium
34 SVEISETEKN Sveiseteknikk (IWE)
Sveiseteknikk (IWE)
Sveiseteknikk (IWE)
35 VEIL Tverrfaglig videreutdanning i Veiledningspedagogikk
Tverrfagleg vidareutdanning i Rettleiingspedagogikk
Tverrfaglig videreutdanning i Veiledningspedagogikk
36 VEIL2 Tverrfaglig videreutdanning i veiledningspedagogikk, del 2
Tverrfagleg vidareutdanning i rettleiingspedagogikk, del 2
Tverrfaglig videreutdanning i veiledningspedagogikk, del 2
37 UTVL60 Utviklingsstudier årsstudium
Utviklingsstudier årseining
Utviklingsstudier årsstudium
38 AKUTT Videreutdanning for akutt og kritisk sjuke
Videreutdanning for akutt og kritisk sjuke
Advanced Education; Programme in Intensive Care Nursing
39 AKUTT_VID Videreutdanning for akutt og kritisk sjuke
Videreutdanning for akutt og kritisk sjuke
Advanced Education; Programme in Intensive Care Nursing
40 VID-EKST Videreutdanning for lærere - eksternt
Videreutdanning for lærere - eksternt
Videreutdanning for lærere - eksternt
41 VIDEKST-15 Videreutdanning for lærere 15sp - eksternt
Vidareutdanning for lærarar 15sp - eksternt
Videreutdanning for lærere 15sp - eksternt
42 GER Videreutdanning i aldring og eldreomsorg
Videreutdanning i aldring og eldreomsorg
Videreutdanning i aldring og eldreomsorg
43 RUS Videreutdanning innen rusproblematikk
Videreutdanning innen rusproblematikk
Videreutdanning innen rusproblematikk
44 PSYK Videreutdanning psykisk helsearbeid
Videreutdanning psykisk helsearbeid
Videreutdanning psykisk helsearbeid
45 BRANN Årsenhet - Brannteknologi
Årsenhet - Brannteknologi
Årsenhet - Brannteknologi
46 VERNHMS Årsenhet - HMS verneingeniørskolen
Årsenhet - HMS-verneingeniørskolen
Årsenhet - HMS verneingeniørskolen
47 IWE-SVEIS Årsenhet - Internasjonal sveising (IWE)
Årsenhet - Internasjonal sveising (IWE)
Årsenhet - Internasjonal sveising (IWE)

Arkivet ble opprettet av webutvikler Terje Rudi, 2015

HVL-logo