HSH-logo

Studiehåndbokarkiv for -05

Studieprogram/Study Programs -05
#Kode/CodeTittel/Title
1 ØK2 2-årig høgskolekandidatstudium i øk/adm.
2-årig høgskolekandidatstudium i øk/adm.
A 2 year Course in Business Administration
2 ING-RØR 2-årig ingeniørutd. rørkonstruksjon
2-årig ingeniørutd. rørkonstruksjon
A 2-year Engineering Course
3 ING-MA 3-årig høgskoleingeniør, maskin
3-årig høgskuleingeniør, maskin
A 3-year Engineering Course
4 PEL 4- årig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag
4-årig faglærarutdanning i praktiske og estetiske fag
4- årig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag
5 ALM Allmennlærerutdanning
Allmennlærarutdanning
4-year initial teaching degree for primary and junior school
6 ALM-DEL Allmennlærerutdanning - deltid
Allmennlærarutdanning - deltid
Allmennlærerutdanning - deltid
7 ALMIKT Allmennlærerutdanning + IKT
Allmennlærarutdanning + IKT
4-year initial teaching degree with IT for primary and junior school
8 FSK Bachelor - førskolelærerutdanning
Bachelor - førskolelærerutdanning
Bachelor of Preschool Teacher Education
9 ING-MAB Bachelor i ingeniørfag, maskin
Bachelor i ingeniørfag, maskin
Bachelor in Engineering, Machine
10 ING-SIK Bachelor i ingeniørfag, sikkerhet
Bachelor i ingeniørfag, sikkerhet
A 3-year Engineering Course
11 ING-SIKB Bachelor i ingeniørfag, sikkerhet
Bachelor i ingeniørfag, sikkerhet
Bachelor in Engineering, Safety
12 MUSBACH Bachelor i Musikk
Bachelor i Musikk
Bachelor of Music
13 NAB Bachelor i nautikk
Bachelor i nautikk
Bachelor in Nautics
14 SYKHB Bachelor i sykepleie (Haugesund)
Bachelor i sjukepleie (Haugesund)
Bachelor in Nursing (Haugesund)
15 SYKS Bachelor i sykepleie (Stord)
Bachelor i sykepleie (Stord)
Bachelor in Nursing (Stord)
16 SYKSB Bachelor i sykepleie (Stord)
Bachelor i sjukepleie (Stord)
Bachelor of Nursing (Stord)
17 ØKB Bachelor i økonomi og administrasjon
Bachelor i økonomi og administrasjon
Bachelor of Business and Administration
18 BET IF Betalingskurs på avdeling IF
Betalingskurs på avdeling IF
Betalingskurs på avdeling IF
19 CANDMAG Cand.mag.-grad
Cand.mag.-grad
Cand.mag.-grad
20 EN20 Engelsk 1+2
Engelsk 1+2
Engelsk 1+2
21 ING-EMNER Enkeltemner på ingeniørfag
Enkeltemner på ingeniørfag
Enkeltemner på ingeniørfag
22 NAB-EMNER Enkeltemner på Nautikk
Enkeltemner på nautikk
Enkeltemner på Nautikk
23 SYKS-EMNER Enkeltemner på sjukepleie Stord
Enkeltemner på sjukepleie Stord
Enkeltemner på sjukepleie Stord
24 ØKAD-EMNER Enkeltemner på Økadm
Enkeltemner på Økadm
Enkeltemner på Økadm
25 ENS-KORPS Ensembleledelse korps
Ensembleleiing korps
Ensembleledelse korps
26 FJORDS Fjords and Glaciers
Fjords and Glaciers
Fjords and Glaciers
27 ØK-FORETAK Foretaksøkonom
Foretaksøkonom
Foretaksøkonom
28 VERNHMS HMS verneingeniørskolen
HMS verneingeniørskolen
HMS verneingeniørskolen
29 HØGPED110 Høgskolepedagogikk 1.10
Høgskulepedagogikk 1.10
Høgskolepedagogikk 1.10
30 ING-EKST Ingeniør-ekstern
Ingeniør-ekstern
Ingeniør-ekstern
31 KØ200 Kroppsøving årsenhet
Kroppsøving årsenhet
Kroppsøving årsenhet
32 MASTER Masterstudium i IKT
Masterstudium i IKT
A master degree in ICT in Learning
33 MUS60 Musikk årsenhet
Musikk årseining
Musikk årsenhet
34 NATFAG Naturfag årsenhet
Naturfag årsenhet
Naturfag årsenhet
35 NVU Nettverksuniversitetet
Nettverksuniversitetet
Nettverksuniversitetet
36 POL Pedagogy for Online Learning
Pedagogy for Online Learning
Pedagogy for Online Learning
37 PPU-A Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærarar
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere
38 PPU-Y Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærarar
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere
39 PSYS2 Psykososialt arbeid rettet mot barn og unge- del 2
Psykososialt arbeid retta mot barn og unge- del 2
Psykososialt arbeid rettet mot barn og unge- del 2
40 PSYS Psykososialt arbeid rettet mot barn og unge, del 1
Psykososialt arbeid retta mot barn og unge, del 1
Psykososialt arbeid rettet mot barn og unge, del 1
41 BACHSAMFUT Samfunns- og utviklingsstudier
Samfunns- og utviklingsstudier
Samfunns- og utviklingsstudier
42 SAMF60 Samfunnsfag
Samfunnsfag
Samfunnsfag
43 SKOLELEI Skoleledelse
Skoleleiing
Skoleledelse
44 SPA-DELTID Spansk årsstudium
Spansk årsstudium
Spansk årsstudium
45 SPANSK60 Spansk årsstudium
Spansk årsstudium
Spansk årsstudium
46 VEIL Tverrfaglig videreutdanning i Veiledningspedagogikk
Tverrfagleg vidareutdanning i Rettleiingspedagogikk
Tverrfaglig videreutdanning i Veiledningspedagogikk
47 VEIL1 Tverrfaglig videreutdanning i Veiledningspedagogikk - Del 1
Tverrfagleg vidareutdanning i Rettleiingspedagogikk - Del 1
Tverrfaglig videreutdanning i Veiledningspedagogikk - Del 1
48 VEIL-B Tverrfaglig videreutdanning i Veiledningspedagogikk - Del 1
Tverrfagleg vidareutdanning i Rettleiingspedagogikk - Del 1
Tverrfaglig videreutdanning i Veiledningspedagogikk - Del 1
49 VEIL2 Tverrfaglig videreutdanning i veiledningspedagogikk, del 2
Tverrfagleg vidareutdanning i rettleiingspedagogikk, del 2
Tverrfaglig videreutdanning i veiledningspedagogikk, del 2
50 VEIL7 Tverrfaglig videreutdanning i veiledningspedagogikk, del 2
Tverrfagleg vidareutdanning i rettleiingspedagogikk, del 2
Tverrfaglig videreutdanning i veiledningspedagogikk, del 2
51 TRAFIKK Utdanning for maritime trafikkledere, loser og distanseloser
Utdanning for maritime trafikkledere, loser og distanseloser
Course for Vessel Traffic Service Personnel
52 UTVL60 Utviklinsstudier
Utviklinsstudier
Utviklinsstudier
53 VEPED1 Veiledningspedagogikk - veiledning av nyansatte del 1
Rettleiingspedagogikk - rettleiing av nytilsette, del 1
Veiledningspedagogikk - veiledning av nyansatte del 1
54 VEPED2 Veiledningspedagogikk - veiledning av nyansatte del 2
Rettleiingspedagogikk - rettleiing av nytilsette, del 2
Veiledningspedagogikk - veiledning av nyansatte del 2
55 LOS Videreutanning i økonomi og administrasjon
Videreutanning i økonomi og administrasjon
Videreutanning i økonomi og administrasjon
56 FORRET.UTV Videreutd. Øk/adm Forretn.utv. og entreprenørskap
Videreutd. Øk/adm Forretn.utv. og entreprenørskap
Videreutd. Øk/adm Forretn.utv. og entreprenørskap
57 AKUTT Videreutdanning for akutt og kritisk sjuke
Videreutdanning for akutt og kritisk sjuke
Videreutdanning for akutt og kritisk sjuke
58 VID Videreutdanning for lærere
Videreutdanning for lærere
Videreutdanning for lærere
59 VID-EKST Videreutdanning for lærere - eksternt
Videreutdanning for lærere - eksternt
Videreutdanning for lærere - eksternt
60 PSYK Videreutdanning psykisk helsearbeid
Videreutdanning psykisk helsearbeid
Videreutdanning psykisk helsearbeid
61 GER Videreutdanning til eldre og kronisk syke med langvarig funksjonssvikt
Videreutdanning til eldre og kronisk syke med langvarig funksjonssvikt
Videreutdanning til eldre og kronisk syke med langvarig funksjonssvikt

Arkivet ble opprettet av webutvikler Terje Rudi, 2015

HVL-logo